Tabares, F. D., Romero, L., Bruno, G., Vaucher, A., & Torres, V. (2017). Neumonía intersticial linfoidea de difícil diagnóstico como primera manifestación de inmunodeficiencia común variable. Revista Española De Casos Clínicos En Medicina Interna, 2(1), 45–47. https://doi.org/10.32818/reccmi.a2n1a16